19.04.2017 TARİHLİ KİRALAMA İHALESİ (11 Adet)

 

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

Madde 1-   İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1.Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda 4.madde de listesi, yeri, niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

 

Madde 2-Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1.İhale dokümanı;Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini;Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100,00₺ (YüzTL) karşılığında alacaklardır.

2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cad. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 Nolu Odaya  veya belediyemize ait  aşağıda belirtilen banka iban numaralarına  ihale doküman ücreti yatırabilecektir.

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

-Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

 

Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;

3.1.Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 19.04.2017 tarihinde saat 14:00 yapılacaktır.

Madde 4-Tahmini bedel ve geçici teminat miktarları:

Sıra

No

 

İşyerinin Bulunduğu Yer

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

 

1

Beldibi Mah. Cumhuriyet Caddesi 55. Sokak adresinde  Pazaryerinde bulunan 38,00 m2'lik büfe+ tuvalet

15.000,00-TL

450,00- TL

  

Sıra

No

 

İşyerinin Bulunduğu Yer

10 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

1

Kemeraltı Mah. Pazaryerinde çok amaçlı salonda hizmet eden  1. katta 145,00 m2 kafeterya-mutfak, zeminde 4 adet 6 m2 satış ünitesi, pazaryeri önünde bulunan 26 m2 tuvalet

530.000,00-TL

15.900,00-TL

    

Sıra

No

 

İşyerinin Bulunduğu Yer

30 Kasım 2017'ye kadar Muhammen Kira Bedeli

 

Geçici Teminat

 

1

Siteler Mah. 244. Sokak Sahil Yaya yolu kesişimi (Elagance Otel yanı) 1 nolu stand

40.000,00-TL

20.000,00-TL

2

Siteler Mah. 248. Sokak Sahil Yaya yolu kesişimi (Sahil Sitesi yanı) 2 nolu stand

40.000,00-TL

20.000,00-TL

3

Siteler Mah. 266. Sokak Sahil Yaya yolu kesişimi (Park yanı) 3 nolu stand

40.000,00-TL

20.000,00-TL

4

İçmeler Mah. La Perla Otel yanı (Dere kenarı)  4 nolu stand

50.000,00-TL

25.000,00-TL

5

Kemeraltı Mah. 19 Mayıs Gençlik Meydanı 5 nolu stand

50.000,00-TL

25.000,00-TL

6

Kemeraltı Mah. Atatürk Caddesi  2 nolu büfe (Dondurma büfesi)

40.000,00-TL

20.000,00-TL

7

Kemeraltı Mah. Atatürk Caddesi  4 nolu büfe (Vitamin büfesi)

20.000,00-TL

10.000,00-TL

8

Çıldır Mah. Atatürk Caddesi  5 nolu büfe (Dondurma büfesi)

40.000,00-TL

20.000,00-TL

9

Çıldır Mah. Atatürk Caddesi  6 nolu büfe (Dondurma büfesi)

40.000,00-TL

20.000,00-TL

 

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler;

1-Nüfus cüzdanı (fotokopi)

2- İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

3- İkametgah Belgesi (Aslı veya noter onaylı)

Not:

1-Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

 

Tüzel kişiler ise;

1-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

3-Yetki belgesi (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)

4-Dernek yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Onaylı sureti) Dernekler için zorunludur.

           

Ortak Belgeler;

1-Oda Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı) Gerçek kişiler için zorunlu değildir. Tüzel kişiler için zorunludur.

2-Sabıka kaydı (Gerçek kişi sabıka belgesi; Tüzel kişi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin derneklerde, yönetim kurulu üyelerinin sabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

 3-Geçici teminat (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada bankaya nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

4-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

5-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

6-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

7-Vergi borcu olmadığına dair belge  [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

8- Sigorta borcu olmadığına dair belge [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.](Aslı)

9- Kayıtlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret Odasından alınmış en az 1 yıl süreli organizasyon hizmetleri yaptığına dair belge (Aslı) (Kemeraltı Mah. Pazaryerinde çok amaçlı salonda hizmet eden  1. katta 145,00 m2 kafeterya-mutfak, zeminde 4 adet 6 m2 satış ünitesi, pazaryeri önünde bulunan 26 m2 tuvalet ihalesi için)

10- Milli Eğitim Bakanlığından alınmış aşçılık meslek dalında ustalık belgesi (Aslı) (Kemeraltı Mah. Pazaryerinde çok amaçlı salonda hizmet eden  1. katta 145,00 m2 kafeterya-mutfak, zeminde 4 adet 6 m2 satış ünitesi, pazaryeri önünde bulunan 26 m2 tuvalet tuvalet ihalesi için)

 

 

Madde 6-  İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği

İhaleye katılacak olanlar belgelerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 19.04.2017 tarih saat 11.30’a kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.

           

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 İlan olunur.