Veterinerlik Hizmetleri için gerekli evraklar

Menşei şahadetnamesi düzenlenmesi (Başvuru - aynı gün)
Başıboş hayvanların toplanması (Başvuru - aynı gün)
Sokak hayvanların rehabilite edilmesi, aşılanması, kısırlaştırılması (Başvuru - 1 hafta)
Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların (dana, sığır) hijyenik şartlarda kesimi (Başvuru - aynı gün)