Marmaris Belediye Başkanlığı Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA  NO

VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1

EMLAK VERGİSİ

Beyanname için gerekli evraklar

 1. Yapı kullanma izin belgesi
 2. Tapu fotokopisi
 3. Kimlik fotokopisi
 4. Güncel Adres ve telefon bilgileri
 5. İki adet yarım kapaklı dosya
 6. İntikal tapularında veraset ilamı fotokopisi

15 gün

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Mali Hizmetler Müdürlüğü                                             İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Aysel ÇELİK                                                                  Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : Mali Hizmetler Müdürü                                                  Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                       Adres                      :

Tel                     : 0 252 4124918                                                              Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                              Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : malihizmetler@marmaris.bel.tr      E-posta         : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2

MECLİS-ENCÜMEN KARAR SURETİ İŞLEMLERİ

Dilekçe

15 dakika

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü                                                    İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : İlker YAYIN                                                                    Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : Yazı İşleri Müdür V.                                                       Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                        Adres                      :

Tel                     : 0 252 4125960                                                               Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                               Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : yaziisleri@marmaris.bel.tr       E-posta                   : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

 

 İMAR ve ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3

YAPI RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. İnşaat Ruhsatı Talebini İçerir Dilekçe, (Tc Kimlik Numaralı Kimlik Fotokopisi İle Birlikte)
 2. Tapu Kayıt Örneği (güncel)
 3. Aplikasyon Belgesi Koordinatlı
 4. İmar Durumu Belgesi (Son Bir Yıl İçerisinde Alınmış)
 5. Bina Aplikasyon Belgesi, Plankote, Su Basman Kot Tutanağı, (Harita Mühendisi Tarafından Hazırlanacak.)
 6. Yapının Müteahhitliği Mal Sahibince Üstlendiği Takdirde; Ticaret Odası Kaydı, Vergi Sicil Numarası, Vergi Levhası Fotokopisi,  Ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirkülerİ, yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair taahhütname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Müteahhitlik Belgesi,
 7. Mal Sahibi ve Müteahhitten Sertifikalı Usta Çalıştırılacağına Dair Taahhütname.

8–  İmar Yönetmeliğinin 68.’ci Maddesine Göre;

- YDK onaylı,  mimari proje - 6 takım + 2 Takım Onaylı Vaziyet Planı

- YDK Onaylı,  Statik Proje (Statik Hesapları İle Birlikte) - 5 Takım

- YDK Onaylı,  Elektrik Projesi (Aydem ve Türk Telekom Onaylı) -  5 Takım

- YDK Onaylı,  Mekanik Tesisat Projeleri -  5 Takım

- Isı Yalıtım Raporu- 3 Takım

- Kaloriferli ve Asansörlü Binalarda kalorifer ve Asansör Projesi 5 Takım

- Klima Var İse Klima Tesisat Projesi – 5 takım

- YDK Onaylı, Zemin Etüd Raporu – 2 Takım

- Enerji Kimlik Belgesi (İskan Aşamasında Gelecek)

9- Bütün Projelerin Bilgisayar Ortamında Hazırlanmış Proje ve Hesaplarının Cd ’ye Kayıtlı Örnekleri

10- Proje Müelliflerinin Taahhütnameleri ve İkametgah Belgeleri Şantiye şefi hizmet sözleşmesi,

11- Şantiye Şefliği Oda Kayıt Belgesi, İkametgâh Belgesi, Taahhütname, Kimlik Belgesi Fotokopisi. 

 

YAPI MAL SAHİBİ DIŞINDA,

BİR MÜTEAHHİT TARAFINDAN YAPILACAK İSE;

 

YAPI  MÜTEAHHİDİ EVRAKLARI;

 

 1. Yapı Sahibi ile Müteahhit Arasında Yapılan Yapım Sözleşmesi,
 2. Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi,

       Müteahhit Belgeleri.

a- İkametgâh Belgesi.

b- Müteahhidin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

c- Vergi Levhası Fotokopisi,

d- İmza Sirküleri Fotokopisi,

e- Ticaret Sicil Memurluğundan Yetki Belgesi, (güncel)

f- Ticaret Odası Kaydı Belgesi,

g- Ticaret Sicil Kaydı Belgesi,

h- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,

ı- Müteahhit Faaliyet Belgesi,

 • Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Alınan Müteahhit Kaydı Belgesi.

 

YAPI DENETİM ŞİRKETİ VAR İSE

 

 1. Damga Vergisi Makbuzu Aslı,
 2. Yapı Denetim Bedeli Makbuzu Aslı, (1000 M² Üzeri Yapılarda %20’lik Kısım ödenecek)
 3. Yapıya İlişkin Bilgi Formu, ( YİBF)
 4. Yapı Sahibi ile Yapı Denetimi Firmasınca İmzalanan Sözleşme (Tüm Sayfalar İmzalı Aslı) 
 5. Yapı Denetim Firmasının Yapı Denetimi Üstlendiğine Dair Taahhütname
 6. Yapı Denetim Firması İzin Belgesi, 
 7. Vergi Levhası Fotokopisi,
 8. Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
 9.  Ticaret Sicil Memurluğundan Yetki Belgesi,

10. İmza Sirküleri Fotokopisi,

11. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,

12. YİBF’te Görevli Denetçilerin Denetçi Belgesi Fotokopileri.

13. Yapı Denetçi İnş. Müh. ve Uygulama Denetçisi İkametgâh Belgeleri.

14. Kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanının; (Diploma, Oda Kaydı Belgesi, İkametgâh Belgesi/Son 1 Ay İçinde Alınmış )              

15. Mimari proje kontrol formu.

16. Statik + Betonarme Proje Kontrol Formu,

17. Tesisat projesi kontrol formu,

18. Elektrik projesi kontrol formu,

15 gün

4

YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ

 

 1. Dilekçe
 2. Güncel Tapu kaydı (Son bir aylık vizeli)
 3. Yapı ruhsatı (su basman vizesi yapılmış olacak)
 4. Teknik Uygulama Sorumlularınca Yapının Proje ve Eklerine uygun yapıldığına dair rapor. Yapı Denetim Firması var ise İş Bitim Raporları.
 5. Enerji kimlik belgesi.
 6. Bina Alım Krokisi. (CD Ortamında)
 7. Yapıya ait Cepheler ve İç Mekan Fotoğrafları,   Arkası Onay (Fenni Mesullerce veya Yapı Denetim Firması Tarafından Onaylı)
 8. Vergi dairesi ilişik kesme belgesi
 9. SGK ilişiksiz belgesi

 

 1. ün

5

İMAR DURUM BELGESİ

1- Dilekçe.

2- Koordinatlı Ölçekli Aplikasyon Krokisi

3- Güncellenmiş Tapu Fotokopisi (Son Bir Aylık Vizeli)

4- Gerekli ise Plan kote

 

 1. gün içinde

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                        İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Özgür HAN                                                                    Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : İmar ve Şehircilik Müdür V.                                           Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                       Adres                      :

Tel                     : 0 252 4124913                                                              Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                               Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : imarisleri@marmaris.bel.tr                                                                                      E-posta                   : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6

ADRES TESPİT TALEBİ

 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdanı

1-5 gün

7

YOL ÇALIŞMASI, ELEKTRİK, SU TELEFON ABONELİĞİ ve KAZI İZNİ

 1. Dilekçe
 2. Adres beyan
 3. Tapu fotokopisi
 4.  İskan Ruhsatı fotokopisi

 

1-30 gün

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Fen İşleri Müdürlüğü                                                     İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Özgür HAN                                                                    Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : Fen İşleri Müdür V.                                                        Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                       Adres                      :

Tel                     : 0 252 4124913                                                              Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                              Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : fenisleri@marmaris.bel.tr                                 E-posta     : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

EVLENDİRME MEMURLUĞU

8

NİKÂH İŞLEMLERİ

 

 

 Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı ve Fotokopisi: Fotoğraflı nüfus cüzdanı/kimlik kartı gösterilmesi şarttır. (Diğer kurum kimlik kartları, pasaport, ehliyet vb. belgelerle başvuru kabul edilmez.)

Evlenme Beyannamesi: Evlendirme Memurluğu’muzca düzenlenir.

4’er Adet Vesikalık Fotoğraf: Fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. (Yabancı uyruklu evliliklerde beşer adet)

Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu: Evlendirme Memurluğumuz başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için yetkili Sağlık Kuruluşlarına (Aile Hekimliği vb) gönderir. Yetkili Resmi veya Özel Sağlık Kurumunca evlenecek kişilere, evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren sağlık raporu evlendirme memurluğuna teslim edilmelidir. Evlendirme Memurluğu’muza başvuru yapılmadan da yetkili Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alınabilir. Ancak bu raporların kişinin tüm kimlik bilgilerini içerir, fotoğraflı ve evlenmesinde sakınca olmadığını açıkça gösterir şekilde olması gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU OLAN İÇİN GEREKLİ BELGELER

      1-   Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık belgesi)

 • Konsolosluktan imzalı ve mühürlü olarak alınıp oradaki il valiliğine onaylatılacak.(Ankara dışındaki dış temsilcilikler için)
 • Belge Ankara’daki bir dış temsilcilikten alınırsa Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılacaktır.
 • Belge yabancının ülkesinden geliyorsa o ülkede bulunan T.C. Başkonsolosluğu’na onaylatılacaktır.
 • Belge sahibi Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu’na üye ve 20 nolu sözleşmeye taraf  olan bir Devlet Vatandaşı ise (Alman, Hollanda , Avusturya ...); belge yabancının kendi ülkesinden uluslararası (çokdilli) olarak alınıp; Evlendirme Memurluğumuza direkt müracaatta bulunulacaktır.
 • Apostille (Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonuna üye Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmeye Devletler         İçin) Türkçe Tercümeleri ile Birlikte Kabul Edilecektir.       

      2- Doğum Belgesi (Noterden Tercümeli) 

            Anne Adı/Baba Adı/Doğum Yeri/Doğum Tarihi yazılı olan belgedir.

      3-   Pasaport Aslı ve Fotokopisi

      4-   5 Adet Vesikalık Fotoğraf

      5-  Sağlık Raporu 

 

Nikah işlemleri için başvuruda bulunarak çiftlerden birinin ikametgahı Marmaris’te olması gerekiyor

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Evlendirme Memurluğu                                                       İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Zuhal GÜRBÜZ                                                             Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : Evlendirme Memuru                                                      Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                       Adres                      :

Tel                     : 0 252 4124917-4129334                                               Tel                           : 0 252 0                                    

Faks                  : 0 252 4122864                                                               Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : ruhsat@marmaris.bel.tr           E-posta                   : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

 

 

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

9

ACEZE YARDIMI

1- Dilekçe
2- İkametgah
3- Nüfus Kayıt Örneği
4- Nüfus Fotokopisi
5- Araştırma Formu
6- Yaşı Tutmuyorsa Çalışamadığına Dair Rapor Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu

15 gün

10

ASKER AİLESİ YARDIMI

1- Dilekçe
2- İkametgâh
3- Nüfus Kayıt Örneği
4- Nüfus Fotokopisi
5- Asker ailesi yardım talep araştırma formu
6- Askerlik Şubesinden askerlik yaptığına dair belge

15 gün

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                    İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Belma KARABENLİ                                                      Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               :                                                                                       Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                       Adres                      :

Tel                     : 0 252 4135476                                                              Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                              Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : basin@marmaris.bel.tr        E-posta                   : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

11

DEFİN İŞLEMİ

(Zabıta Müdürlüğü)

Sağlık Ocağı’ndan ya da Devlet Hastanesi’nden ve Marmaris Belediyesi Tabipliğinden alınacak defin ruhsatı ile Zabıta Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

Aynı gün

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Zabıta Müdürlüğü                                                        İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Erkan ÜNVER                                                              Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : Zabıta Müdürü                                                             Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                      Adres                      :

Tel                     : 0 252 4121369                                                             Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                             Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : zabita@marmaris.bel.tr           E-posta                   : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

12

DEFİN RUHSATI

(Sağlık İşleri Müdürlüğü)

Ölen kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Aynı gün

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Belediye Tabipliği                                                          İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Hüseyin AYHAN                                                            Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : Belediye Tabibi                                                              Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                        Adres                      :

Tel                     : 0 252 4128820                                                               Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                               Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : huzurevi@marmaris.bel.tr         E-posta                   : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

13

ZABITA TALİMATNAMESİNİ UYGULAMAK

1- Dilekçe                                                       

2- Şikâyet 

 1. gün ile 15 Gün

14

ZABITA TALİMATNAMESİNİ UYGULAMAK

1- Dilekçe                                                       

2- Şikâyet 

 1. gün ile 15 Gün

15

MARMARİS BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI (TEMBİHNAME) UYGULAMAK

1- Dilekçe                                                       

2- Şikâyet 

 1. gün ile 15 Gün

16

BELEDİYE MECLİSİNİN VE ENCÜMEN KARARLARINI TAKİP ETMEK

1- Dilekçe                                                        

2- Şikâyet                                                        

3- Rutin Kontroller

 1. gün ile 15 Gün

17

İŞYERLERİNİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

1- Dilekçe                                                         

2- Şikâyet                                                        

3- Rutin Kontroller

Aynı Gün

18

ALO-153 ŞİKAYET VE İHBARLAR

Telefon şikâyeti

 1. dakika

19

BELEDİYE SINIRLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Şikâyet Dilekçesi

 1. gün ile 15 Gün

20

İNSAN HAKLARI

Başvuru Formu

 1. ün

21

TÜKETİCİ SORUNLARI BAŞVURUSU

Dilekçe

 1. gün ile 15 Gün

22

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN İHBAR VE ŞİKAYET DİLEKÇELERİ

Dilekçe

 1. gün ile 15 Gün

23

İLÇE TURİZM KOORDİNASYON KARARLARINI UYGULAMAK

Rutin Kontroller

 1. gün ile 15 Gün

24

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNU UYGULAMAK

1- Şikâyet Dilekçesi                                     

2- Başvuru

 1. gün ile 15 Gün

25

GÜRÜLTÜ KONTROL ŞİKÂYETLERİNİ DEĞERLENDİRMEK

Şikâyet dilekçesi

 1. gün ile 15 Gün

26

MARMARİS BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİNİ UYGULAMAK

Rutin Kontroller

 1. gün ile 15 Gün

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Zabıta Müdürlüğü                                                        İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Erkan ÜNVER                                                              Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : Zabıta Müdürü                                                              Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                      Adres                      :

Tel                     : 0 252 4121369                                                             Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                             Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : zabita@marmaris.bel.tr           E-posta                   : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

 

YAT LİMANI

27

TEKNELERİN SU, ELEKTRİK VE PALAMAR HİZMETİ ALIMI

 1. Dilekçe
 2. Teknelerin elverişlik belgesi
 3. Tekne sahibinin Nüfus cüzdanı fotokopisi

Aynı gün

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Yat Limanı Ofisi                                                           İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Metin KALEMİNALI                                                      Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : Yat Limanı Sorumlusu                                                 Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                      Adres                      :

Tel                     : 0 252 4122868                                                             Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                             Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : info@marmaris.bel.tr                 E-posta                   : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

 

 

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

28

SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

(GERÇEK KİŞİLER)

 1 - Yapı Kullanım İzni fotokopisi

2 - Kiracı İse Kira Kontratının fotokopisi

3 - Tapu Fotokopisi

4 - İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2

5 - Vergi Levhası Fotokopisi

6 - Yarım Kapaklı Dosya

7 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8 - Ustalık Belgesi ( Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez )

9- Yangın tüp faturası

10- Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden )

11- Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya Ticaret Odasından Sicil Tasdiknamesi fotokopisi

12- İmza Sirküsü fotokopisi

13- Mesafe krokisi (Market, büfe, tekel bayii, kuruyemiş faaliyetinde bulunup TAPDK Belgesi alacaklar için)

14- İşyeri Karayolu Kenarında İse;

       - Çap Sureti

       - İmar Plan Örneği ( Belediye Onaylı ve Tarihli )

       - İnşaat İzni veya Yapı Kullanma İzni

       - Vaziyet Planı

       - Tapu Fotokopisi

       - Kiracı ise Kira Kontratı  ( Aslı veya Noter Tasdikli )

 

14.07.2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesi 3.ve 4. bendinde "İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler,işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2 'de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur.Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda,müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6 'da yer alan alındı belgesi verilir.Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar,müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir.Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

SIHHİ İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI

(TÜZEL KİŞİLER)

1 - Yapı Kullanım İzni

2 - Kiracı İse Kira Kontratı fotokopisi

3 - Tapu Fotokopisi

4 - İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2

5 - Vergi Levhası Fotokopisi

6 - Yarım Kapaklı Dosya

7 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8 - Ustalık Belgesi ( Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez )

9- Yangın tüpü faturası  

10- Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi ( Kullanılan İşyeri İle İlgili )

11- Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya Ticaret Odasından Sicil Tasdiknamesi fotokopisi

12- İmza Sirküsü

13- Mesafe krokisi (Market, büfe, tekel bayii, kuruyemiş faaliyetinde bulunup TAPDK Belgesi alacaklar için)

14- İşyeri Karayolu Kenarında İse  ;

       - Çap Sureti

       - İmar Plan Örneği ( Belediye Onaylı ve Tarihli )

       - İnşaat İzni veya Yapı Kullanma İzni

       - Vaziyet Planı

       - Tapu Fotokopisi

       - Kiracı ise Kira Kontratı  ( Aslı veya Noter Tasdikli )

 

14.07.2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesi 3.ve 4. bendinde "İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler,işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2 'de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur.Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda,müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6 'da yer alan alındı belgesi verilir.Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar,müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir.Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

(GERÇEK KİŞİLER)

1 - Yapı Kullanma İzni

2 - Kiracı İse Kira Kontratının fotokopisi

3 - Tapu Fotokopisi

4 - İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2

5 - Vergi Levhası Fotokopisi

6 - Yarım Kapaklı Dosya

7 - İtfaiye Raporu

8 - Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden )

9- Mesafe Krokisi (Harita Mühendisinden Onaylı Olarak Alınıp Belediye Fen İşlerine Onaylatılacak)

10- Çalışanlar herbiri için

a) Adli Sicil Belgesi

b) Kimlik fotokopisi

    c) Sağlık Raporu

    d) SGK Giriş Belgesi

11- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

12- Esnaf Sanatkarlar Odasından veya Ticaret Odasından

a)Oda Sicil Kayıt Sureti

b)Ticaret Sicil Tasdiknamesi

13- Ustalık Belgesi (Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez)

14- İmza Sirküsü Fotokopisi

15- İşyeri Karayolu Kenarında İse;

       - Çap Sureti

       - İmar Plan Örneği ( Belediye Onaylı ve Tarihli )

       - İnşaat İzni veya Yapı Kullanma İzni

       - Vaziyet Planı ( 1 / 200 lük )

       - Tapu Fotokopisi

       - Kiracı ise Kira Kontratı  ( Aslı veya Noter Tasdikli )

 

14.07.2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin 32. maddesi 1.ve 5. bendinde Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Örnek 1 'de yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından 1 ay içinde sonuçlandırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

(TÜZEL KİŞİLER)

1 - Yapı Kullanma İzni

2 - Kiracı İse Kira Kontratının Fotokopis

3 - Tapu Fotokopisi

4 - İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2

5 - Vergi Levhası Fotokopisi

6 - Yarım Kapaklı Dosya

7 - İtfaiye Raporu

8 -Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden )

9-Mesafe Krokisi (Harita Mühendisinden Onaylı Olarak Alınıp Belediye Fen

İşlerine Onaylatılacak)

10-Çalışanlar herbiri için

    a)Adli Sicil Belgesi

    b)Kimlik Fotokopisi

    c) Sağlık Raporu

    d) SGK Giriş Belgesi

11- Mesul Müdürün;

a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

b) Adli Sicil Belgesi,

c) Sağlık Raporu

12-Ticaret Odasından a)Oda Sicil Kayıt Sureti b)Ticaret Sicil Tasdiknamesi

13-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

14- İmza Sirküsü Fotokopisi

15- Mesul Müdürlük için Ayrıca Yönetim Kurulu Kararı Alınacak

16- İşyeri Karayolu Kenarında İse  ;

      - Çap Sureti

      - İmar Plan Örneği ( Belediye Onaylı ve Tarihli )

      - İnşaat İzni veya Yapı Kullanma İzni

      - Vaziyet Planı ( 1 / 200 lük )

      - Tapu Fotokopisi

      - Kiracı ise Kira Kontratı  ( Aslı veya Noter Tasdikli )

14.07.2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 32. maddesi 1.ve 5. bendinde "Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Örnek 1 'de yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından 1 ay içinde sonuçlandırılır".

32

2.VE 3. SINIF GAYRISIHHİ MÜESSESELERİN

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

(GERÇEK KİŞİLER)

1 - Yapı Kullanma İzni

2 - Kiracı İse Kira Kontratının Aslı veya Noter Sureti

3 - Tapu Fotokopisi

4 - İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2

5 - Vergi Levhası Fotokopisi

6 - Yarım Kapaklı Dosya

7 - İtfaiye Raporu

8 - Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden )

9- Mesafe Krokisi (Harita Mühendisinden Onaylı Olarak Alınıp Belediye Fen İşlerine Onaylatılacak)

10- Çalışanlar herbiri için

a) Adli Sicil Belgesi

b) Muhtardan Nüfus Cüzdan Örneği

c) Sağlık Raporu

11- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

12- Esnaf Sanatkarlar Odasından veya Ticaret Odasından

a)Oda Sicil Kayıt Sureti

b)Ticaret Sicil Tasdiknamesi

13- Ustalık Belgesi (Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez)

14- İmza Sirküsü

15- İşyeri Karayolu Kenarında İse  ;

       - Çap Sureti

       - İmar Plan Örneği ( Belediye Onaylı ve Tarihli )

       - İnşaat İzni veya Yapı Kullanma İzni

       - Vaziyet Planı ( 1 / 200 lük )

       - Tapu Fotokopisi

       - Kiracı ise Kira Kontratı  ( Aslı veya Noter Tasdikli )

 

14.07.2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23.maddesi 1.2.ve 3.bendi "İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu yönetmeliğin eki Örnek 2 'de yeralan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder. Yetkili idareler ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemsi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır. Başvurunun öngörülen kriterler uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir."

33

2.VE 3. SINIF GAYRISIHHİ MÜESSESELERİN

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

(TÜZEL KİŞİLER)

1 - Yapı Kullanım İzni

2 - Kiracı İse Kira Kontratının Aslı veya Noter Sureti

3 - Tapu Fotokopisi

4 - İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2

5 - Vergi Levhası Fotokopisi

6 - Yarım Kapaklı Dosya

7 - Mesul Müdürün Kimlik Fotokopisi

8 - Ustalık Belgesi ( Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez )

9- İtfaiye Raporu

10- Kapasite Raporu

 1. Motor Güç Belgesi (İşyerinin Sınıfının Tespiti için)
 2. Noter Onaylı Sorumlu Yönetici Sözleşmesi ve Sorumlu Yönetici Diploma Sureti)
 3. Gıda Üretim Akış Şeması
 4. İşyerinin Krokisi
 5. Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

16-Ticaret Odasında Sicil Tasdiknamesi fotokopisi

17- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

18-İmza Sirküsü fotokopisi

19- İşyeri Karayolu Kenarında İse  ;

      - Çap Sureti

      - İmar Plan Örneği ( Belediye Onaylı ve Tarihli )

      - İnşaat İzni veya Yapı Kullanma İzni

      - Vaziyet Planı

      - Tapu Fotokopisi

      - Kiracı ise Kira Kontratı  ( Aslı veya Noter Tasdikli )

14.07.2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23.maddesi 1.2.ve 3.bendi "İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu yönetmeliğin eki Örnek 2 'de yeralan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder. Yetkili idareler ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemsi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır. Başvurunun öngörülen kriterler uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir."

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                      İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Zuhal GÜRBÜZ                                                             Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : Ruhsat ve Denetim Müdür V.                                        Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                        Adres                      :

Tel                     : 0 252 412 1005 (250-254)                                             Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                               Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : ruhsat@marmaris.bel.tr             E-posta       : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

 

 

DİNLENME ve HUZUREVİ

34

DİNLENME ve HUZUREVİNDE KALMAK İÇİN

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Sağlık kurulu raporu )Bulaşıcı hastalık taşımadığı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı bulunmadığını, ruhsal dengesinin yerinde olduğunu, alkol yada uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını kanıtlayıcı rapor) Raporda huzurevinde kalmasında sakınca yoktur ibaresi mutlaka bulunmalıdır.

Ayrıca sağlık kurulu raporu alırken;

 1. Portör tahlili,
 2. Akciğer filmi,
 3. Nörolog ve psikiyatrisin bulunduğu tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu alınması
 4. Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği
 5. Emekli maaşını gösterir banka belgesi
 6. Huzurevi taahhüt formu
 7. 4 adet fotoğraf
 8. İkametgah senedi

 

En Az Bir Ay

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Belediye Tabipliği                                                         İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Hüseyin AYHAN                                                            Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : Belediye Tabibi                                                              Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                        Adres                      :

Tel                     : 0 252 4128820                                                              Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                               Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : huzurevi@marmaris.bel.tr        E-posta      : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

35

BAHÇE ATIKLARI ve MOLOZ ATIKLARI TEMİZLENMESİ

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Belediye Meclisi kararı gereği ücretin ödenmesi.

 

Üç gün içinde ödeme

36

3 m3 ve 5 m3’LÜK TANKER ile SU VERME HİZMETİ

 1. Dilekçe.
 2. Belediye Meclisi kararı gereği ücretin ödenmesi.

 

Aynı Gün

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Temizlik İşleri Müdürlüğü                                               İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Erkan ÜNVER                                                                Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               :Temizlik İşleri Müdür V.                                                   Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                        Adres                      :

Tel                     : 0 252 4121369                                                               Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                                Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : temizlikisleri@marmaris.bel.tr         E-posta       : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr

 

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

37

BAKIM BUDAMA VE KESİM İŞLEMLERİ

 1. Dilekçe
 2. Adres ve Telefon Bilgileri
 3. Ödeme makbuzu

7 gün

38

ŞİKAYET ve TALEP DİLEKÇELERİ

Dilekçe

15 gün

Başvuru Esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                         İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı         : Ali ERDİL                                                                       Adı Soyadı              : Hakan KÖKSAL   –   Dursun KAPLAN

Unvanı               : Park ve Bahçeler Müdür V.                                            Unvanı                    : Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı

Adres                 :                                                                                        Adres                      :

Tel                     : 0 252 417 0400                                                              Tel                           : 0 252 4176787           0 2524552924

Faks                  : 0 252 4122864                                                               Faks                        : 0 252 4122864

E-posta             : parkbahceler@marmaris.bel.tr              E-posta      : hakankoksal@marmaris.bel.tr-dursunkaplan@marmaris.bel.tr