2009 YILI KASIM AYI 2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2009 Yılı, Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı ikinci birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 09.11.2009 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak, aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I- 2009 yılı Kasım ayı 10. olağan toplantısına ait 09.11.2009 tarihli Meclis toplantı tutanağı özetinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda Marmaris Belediyesi Uluslararası Denizcilik, Kültür, Sanat, Spor ve Bahar Festivali ile ilgili kararın düzeltilmiş şekliyle oy birliği ile karar verildi.
II- Belediye Meclis Üyesi Abdullatif HIDIR’ın, Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 09.11.2009 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III- 2010 Yılı bütçesinin tam uygulanabilmesi ve Belediyemizin de görevlerini yerine getirebilmesi için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince;
1- Yat Yanaşma Yeri Ücretleri Tarifesindeki;
A) Marmaris Limanına bağlı olmayan teknelerin günlük palamar bağlama ücretlerinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
B) Bağlama Limanı, Marmaris olmayan (Günlük palamar bağlama ücreti ödeyen) sezonluk sözleşme yapmak isteyen teknelerin işgal ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
C) Sözleşmesi olmadığı halde giriş-çıkış yapmak üzere yat yanaşma yerine yanaşan teknelerin işgal ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
D) 25 mt. üzeri veya transit mazot almak üzere yanaşan teknelerin işgal ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
E) Balıkçı kayıklarından kış sezonunda büyük iskeleye yanaşmak şartıyla alınacak işgal ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
F) Ücreti sezonluk alınan Marmaris Limanına bağlı teknelerin işgal ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
G) Teknelerin Belediyemizden alacakları su ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
H) Teknelerin Belediyemizden alacakları elektrik ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
İ) Yat şirketlerine ait işgal ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
İ) Günlük gezi yapan teknelerin işgal ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
J) Katamaran teknelerin günlük palamar bağlama ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
2- Garaj giriş-çıkış ücretlerinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
3- Marmaris-Turban Tatil Köyü arası minibüs hattındaki üye sayısının 2010 yılında da 42 olarak dondurulmasına ve bu hattın ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,
4- Marmaris - İçmeler arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.12010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda kabulüne oy birliği ile,
5- Marmaris - Armutalan arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
6- Marmaris - Beldibi arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
7- Marmaris - Adaağzı arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
8- Marmaris - Aksaz arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
9- Servis araçlarının yıllık servis aracı izin belgesi ve güzergah izin belgesi ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
10- Ticari araç tahsis belgesi ücretinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
11- Pazaryeri ile ilgili olarak;
a) Pazarcı belgeleri yıllık vize ücretlerinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
b) Pazaryeri ücret tarifesinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
c) Pazaryeri kurallarının 2010 yılında da uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
12- Huzurevi ücretlerinin 2010 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
13- 5281 Sayılı Yasanın 16. maddesinde belirtilen İLAN ve REKLAM VERGİSİ’nin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
14- 5281 Sayılı Yasanın 17. maddesinde belirtilen BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERİNİN EĞLENCE VERGİSİ’nin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bu maddenin (A), (B), (C) fıkralarının işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, (D) fıkrasının ise (Belediye Meclis Üyesi Haşan GÖKMEN’in ret oyu kullanmasına karşın) oy çokluğu ile kabulüne,
15- 5281 Sayılı Yasanın 19. maddesinde belirtilen İŞGAL HARCI TARİFESl’nin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
16- Mezbaha ücretlerinin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
17- 5281 Sayılı Yasanın 20. maddesinde belirtilen TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI’nın 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bu maddenin (A), (B), (C) fıkralarının işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, (D) fıkrasının ise (Belediye Meclis Üyeleri Zehra TAVACI ve Haşan GÖKMEN’in ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile kabulüne,
18- İtfaiye hizmetlerinden alınacak ücretlerin 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
19- Belediyemize ait Amfi tiyatronun günlük kira bedelinin 2010 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
20- Sahil kenarındaki şemsiye ve şezlong ecrimisil bedellerinin 2010 yılında uygulanmak üzere (Belediye Meclis Üyeleri Zehra TAVACI, Mustafa KARACAN, Sahir ÖKTEN ve Haşan GÖKMEN’in ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile kabulüne,
21- Belediyemize ait kantar ücretinin 2010 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
22- Marmaris Belediyesi imar planı kitapçığı ücretinin 2010 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
23- Marmaris ihtisas komisyonu raporu ücretinin 2010 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
24- Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Beyan Suret Ücretinin 2010 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
IV- Zabıta ve itfaiye personelinin çalışmaları, hayat şartları ve İlçemizin her geçen gün büyümesi nedenleriyle ve halka hizmetin daha sağlıklı götürülmesi için personelin teşvik edilmesi de düşünüldüğünden, Belediyemiz zabıta ve itfaiye personelinin 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilecek fazla mesai ücretlerinin 2010 Yılı Bütçe Kanunu veya Bakanlar Kurulu yada Bakanlık kararları ile belirlenir ise İlçemizin bulunduğu grubun en yükseğinin uygulanarak ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
V- Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının 2010 yılında uygulanmak üzere, 1 kişi için net 220.-TL. olarak kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VI- A) Belediyemizin 2010 bütçe kararnamesinin kabulüne ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Zehra TAVACI, Mustafa KARACAN ve Haşan GÖKMEN’in ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
B) 2010 yılı bütçesinin gider ve gelirinin birbirine denk olarak 25.250.000.- TL.’sı olarak kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Zehra TAVACI, Mustafa KARACAN ve Haşan GÖKMEN’in ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
C) İzlenen iki yıldan 2011 mali yılı bütçesinin tahmini gider ve gelirin birbirine denk olarak 26.260.000.-TL.’sı olarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Zehra TAVACI, Mustafa KARACAN ve Haşan GÖKMEN’in ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
D) İzlenen iki yıldan 2012 mali yılı bütçesinin tahmini gider ve gelirin birbirine denk olarak 27.310.400.-TL.’sı olarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Zehra TAVACI, Mustafa KARACAN ve Haşan GÖKMEN’in ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
VII- İlçemiz mücavir alan sınırlarımızda olan Osmaniye Köyü, Kumlubük Mevkii için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım imar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının İmar Komisyonunun Meclisimize sunmuş olduğu olumlu raporu doğrultusunda uygun olduğuna, incelenmek ve onanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Meclis Üyeleri Hasan GÖKMEN’in ret, Mustafa KARACAN ve Zehra TAVACI’nın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
VIII- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2009 yılı Aralık ayı 11. Olağan toplantısının 01.12.2009 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.