2009 YILI ARALIK AYI 2. OTURUM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2009 yılı Aralık ayı 11. Olağan Toplantı birinci birleşim, ikinci oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 01.12.2009 Salı günü saat 15.00’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.
I- Belediye Meclisimizin 01.12.2009 gün ve 105 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen İlçemizdeki Tapunun pafta 8, ada 142, parsel 4, 21, 22, tapunun pafta 8, ada 209, parsel 2, 17, 23, tapunun pafta 8, ada 5, parsel 15, tapunun pafta 7, ada 148, parsel 37, 38, 54, 55, 493, 494, tapunun pafta 7, ada 185, parsel 39, 53 nolu parsellerin olduğu bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılması konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde incelenmesi sonucunda:
İlçemizdeki;
a) Tapunun pafta 8, ada 142, parsel 4, 21, 22,
b) Tapunun pafta 8, ada 209, parsel 2, 17, 23,
c) Tapunun pafta 8, ada 5, parsel 15,
d) Tapunun pafta 7, ada 148, parsel 37, 38, 54, 55, 493, 494,
e) Tapunun pafta 7, ada 185, parsel 39, 53 nolu parsellerin olduğu bölgelerde 3194 Sayılı imar Kanunu’nun 18. madde uygulamasının imar komisyonu raporu doğrultusunda yapılmasına, uygulama kararı ve düzenleme sınırının belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda: (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Sahir ÖKTEN, Hasan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın ret oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
II- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2010 yılı Ocak ayı 1. Olağan toplantısının 05.01.2010 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.