EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ HALKA DUYURU

İLAN

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

             Marmaris Belediye Meclisi aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 2015 yılı Ekim ayı 9. Olağan toplantısını 06.10.2015 Salı günü, saat 15.00’de Belediye Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

             Sayın Halkımıza duyurulur.

  

                                                                                                                                  Halil GÖKOVALI

                                                                                                                                  Belediye Başkan V.

 GÜNDEM                                                                                                                                                      

   1- Eylül ayında gerçekleşen yurt dışı ziyareti ve görevlendirmesi hakkında; Meclisin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarihli ve 2005/62 sayılı genelgesi doğrultusunda bilgilendirilmesi.

   2- Yurtdışında gerçekleştirilen aktif turizm konulu çalıştaya katılan belediye başkanı ile belediye personelinin ulaşım ve diğer harcamalarının Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun görüşülmesi.

   3- İlçemizin tanıtımını sağlamak amacıyla 2-3 Kasım 2015 tarihlerinde İngiltere’nin Londra Kentinde düzenlenecek olan WTM London Turizm Fuarına Belediyemizin katılımı konusunun görüşülmesi.  

   4- Belediyemizin 2016 mali yılı bütçesi ile izleyen iki yılın tahmini gelir ve gider bütçelerinin inceleme ve onayı.

   5- Belediyemiz 2016 yılı performans programının görüşülmesi.

   6- Belediyemizce 2016 yılında uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

   7- 2016 yılında Belediyemizce uygulanacak evsel katı atık toplama-taşıma ücret tarifesinin görüşülmesi.

   8- Belediyemiz Zabıta personeline verilmekte olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

   9- Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

   10- İlçemiz Beldibi Mahallesi, Taşhan mevkii, tapunun 8 pafta, 1027 ve 1028 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi ve bu talebe ilişkin Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2015 tarih ve 193 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda görüşülmesi.  

   11- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şubesi Başkanı Kasım ÇAĞLI’nın 18.09.2015 tarihli cem evleri hakkındaki talebinin görüşülmesi.