ETİK KOMİSYONU

T.C.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU

 

Etik Komisyonu Kuruluş Amacı : 5176 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek amacıyla Başkanlık Makamı’nın 25.01.2017 tarih ve 1154 sayılı oluru ile Belediyemiz Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

 

Etik Komisyon Üyeleri : 
Başkan                 : Dursun KAPLAN (Başkan Yardımcısı)     (Tel: 0252 412 10 05-Dahili: 9)
Komisyon Üyesi  : İlker YAYIN(Yazı İşleri Müd. V.)             (Tel: 0252 412 10 05-Dahili: 268)
Komisyon Üyesi  : Zuhal GÜRBÜZ (Ruhsat ve Denetim Müd. V.) (Tel: 0252 412 10 05-Dahili: 250)
Komisyon Üyesi  : Erkan ÜNVER(Zabıta Müdürü)                 (Tel: 0252 412 10 05-Dahili: 206)

 

Mevzuat:
* 5176  Sayılı  Kamu  Görevlileri  Etik  Kurulu  Kurulması  ve  Bazı   Kanunlarda   Değişiklik

   Yapılması Hakkında Kanun
* 13.04.2005 ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri  

   Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik